GDPR

SFAFT BV PRIVACY STATEMENT
Subway Franchise Advertising Fund Trust, B.V. 

Amsterdam, Nizozemí
www.subway.cz Česká republika
S lokální kanceláří v České republice
Praha, Česká republika

Obsah

 1. Rozsah těchto Zásad ochrany osobních údajů
 2. Souhlas
 3. Souhlas se sdílením a zveřejněním osobních údajů, včetně mezinárodních datových transferů
 4. Souhlas s elektronickým oznámením, pokud došlo k narušení bezpečnosti
 5. Naše použití Vašich osobních údajů a typ osobních údajů, které shromažďujeme
 6. Vámi poskytované osobní údaje, které shromažďujeme
 7. Uživatelé internetu - Cookies, Adresa internetového protokolu (IP), Souhrnné informace
 8. Soulad s Digital Advertising Alliance
 9. Behaviorální reklama na bázi zájmu/online
 10. Děti a sběr údajů
 11. Shromažďování a použití osobních údajů současných a potenciálních SUBWAY®
 12. Mobilní informace
 13. Mobilní marketingové propagační akce a reklama
 14. Předání příteli – Doporučení přítele
 15. Zrušení e-mailů s aktualizacemi
 16. Sdílení osobních údajů
 17. Bezpečnost
 18. Uložení, uchování a přesnost osobních údajů
 19. Přístup, kontrola a aktualizace údajů o Vás
 20. Pracovník SFAFT BV pověřený správou osobních údajů – kontaktní údaje
 21. Odkazy na stránky, které nejsou vlastnictvím SFAFT BV a na stránky třetích stran
 22. Sociální média a on-line aktivity
 23. Zásady ochrany osobních údajů v Kalifornii
 24. USA – EU a USA – Švýcarsko - Dodržování zásad „bezpečného přístavu“
 25. Členské země Evropské unie
 26. Vynucení
 27. Mezinárodní zásady ochrany osobních údajů
 28. Změny našich zásad ochrany soukromých údajů
 29. Všeobecné obchodní podmínky použití webových stránek

1. Ochrana osobních údajů

Ochrana Vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Tyto zásady ochrany osobních údajů uvádějí, jakým způsobem společnost Subway Franchisee Advertising Fund Trust, B.V. ("SFAFT BV") a přidružené společnosti shromažďují, chrání, používají a sdílí vaše osobní údaje v souladu s českým ZÁKONEM O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Č. 101 (2000) a směrnicí 95/46/ES Evropského parlamentu a Rady z 24. října 1995. Naše zásady ochrany osobních údajů jsou v souladu s:

 • Zásadami Bezpečného přístavu (Safe Harbor Principles), přijatými ministerstvem obchodu Spojených států amerických pro konzultaci s Evropskou komisí: oznámení, volba, převod na třetí strany, bezpečnost, integrita dat, přístup k datům a prosazování.
 • Spravedlivé informační postupy stanovené Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).
 • Rámec ochrany osobních údajů - Asijsko-Pacifické hospodářské společenství (APEC).
 • Národní, státní a lokální zákony na ochranu osobních údajů dané země (zákony některých zemí vyžadují, aby v Zásadách ochrany osobních údajů byly uvedeny specifické informace).

AF Group funguje jako reklamní část reklamních subjektů SUBWAY® Group, která zahrnuje, ale nejen: Subway Franchisee Advertising Fund Trust, Ltd. (“SFAFT”) je statutární orgán v Connecticut, se sídlem na adrese 325 Bic Drive, Milford, CT 06461. Subway Franchisee Advertising Fund Trust, B.V. (“SFAFT BV”) je nizozemská společnost s ručením omezeným se sídlem na adrese Prinsengracht 13, 1015 DK Amsterdam. Subway Franchisee Advertising Fund of Australia Pty. Ltd. (“SFAFA”) je společnost s ručením omezeným, se sídlem na adrese Level 1, 42 Amelia Street, Fortitude Valley, Queensland, 4006, Austrálie. Subway Franchisee Advertising Fund of Canada, Inc./Le Fond De Publicité Des Franchisés Subway Du Canada Inc. (“SFAFC”) je federální korporace, se sídlem na adrese Monarch Registries, 11210-107 Avenue NW, Main Floor, Ed Monton, AB T5H 0Y1. Subway Franchisee Canadian Advertising Trust (“SFCAT”) se sídlem na adrese Monarch Registry 11210-107 Ave. NW, Main Floor, Edmonton, AB T5H 0Y1. FAF Group spravuje národní a lokální reklamní fondy a aktivitu pro restaurace SUBWAY® a franšízy SUBWAY® po celém světě. SFAFT, SFAFT BV, SFAFA, SFAFC a SFCAT jsou zde souhrnně označovány jako “FAF Group”.

SFAFT BV může sdílet informace, včetně osobních údajů se svými pobočkami SUBWAY® Group, mezi které patří, ale nejen: Franchise World Headquarters, LLC (“FWH”), která funguje jako servisní společnost jednající za a jménem SUBWAY® System po celém světě, zajišťuje obchodní služby pro následující franšízy: Doctor’s Associates Inc. (“DAI”). DAI vlastní a licencuje obchodní značku SUBWAY® a SUBWAY® Restaurant System všem svým pobočkám, včetně, ale nejen Subway International B.V. (“SIBV”), společnosti s ručením omezeným a franšízora SUBWAY® pro Evropu, Subway Systems Australia Pty Ltd (“SSA”), Subway Franchise Systems of Canada, Ltd. (“SFSC”), Subway Partners Colombia C.V. (“SPCCV”), Subway Systems do Brasil Ltda. (“SSB”), Sandwich and Salad Franchises of South Africa Pty Ltd. (“SSFSA”) a Subway Systems India Private Limited (“SSIPL”), za účelem rozvoje restaurací SUBWAY® po celém světě. PT Subway Systems Indonesia (“PTSSI”) je servisní společnost, která poskytuje obchodní služby výhradně indonéským franšízám SUBWAY®, za a jménem SIBV, indonéského franšízora. DAI vlastní a licencuje ochrannou známku SUBWAY® a SUBWAY® Restaurant System do svých poboček za účelem rozvoje SUBWAY® po celém světě. FWH, DAI, SIBV, SSA, SFSC, SPCCV, SSB, SSFSA, SSIPL a PTSSI jsou zde souhrnně označovány jako “SUBWAY® Group”.

SFAFT BV může sdílet informace, včetně osobních údajů se Subway Real Estate, LLC (“SRE”), která pomáhá franšízám SUBWAY® Group při vyjednávání smluv o pronájmu a spravování nájmů a obnovování nájmů pro všechny restaurace, které pronajímají franšízantům, stejně jako pobočkám po celém světě, mezi které patří, ale nejen: Subway Real Estate Corp. (“SREC”), Subway Realty of the Netherlands B.V., Subway Realty Limited, (“SRL”), Subway of Ireland Limited, Subway Partners Realty N.V., Subway Realty de Venezuela, C.A., Subway Real Estate Limited, Subway Realty de Mexico, S.A. de C.V., Subway Real Estate of France S.A.R.L., Subway Vermietungs –und Servicegesellschaft mbH, Subway Realty of Spain, S.L., Subway Realty of Italy S.r.l., Subway Subs of Sweden AB, Subway International B.V. – Taiwan Branch a Subway Realty do Brasil, Ltda.

SFAFT BV může sdílet informace, včetně osobních údajů s poskytovateli služeb – třetími stranami, včetně ale nejen: Independent Purchasing Cooperative, Inc. (“IPC”), a jím vlastněných poboček Value Pay Services LLC (“VPS”), European Independent Purchasing Cooperative (“EIPC”), Latin America and Caribbean Independent Purchasing Cooperative (“LACIPC”), Independent Purchasing Cooperative (Australasia) Limited (“IPCA”) a Middle East Independent Purchasing Cooperative (“MEIPC”), z nichž všechny jsou vlastněnými a provozovanými subjekty, tvořenými franšízami SUBWA®, které se nachází v následujících geografických oblastech: Spojené státy americké a jejich teritoria a Kanada (IPC), Evropská unie (EU), Latinská Amerika a Karibik (LACIPC), Austrálie (IPCA) a Střední Východ (MEIPC).

EIPC, LACIPC, IPCA a MEIPC, jsou souhrnně označovány jako “Co-op Group”.

Všechny osobní údaje se shromažďují spravedlivým a nerušivým způsobem, s dobrovolným souhlasem. Osobní údaje nejsou zpřístupněné k žádnému jinému účelu, než za jakým byly získány. SFAFT BV respektuje soukromí našich zákazníků SUBWAY®, našich zaměstnanců, žadatelů o práci a ostatních návštěvníků našich webových stránek, kteří se mohou rozhodnout, že nám poskytnou osobní údaje. Uvědomujeme si, že je třeba řádné ochrany a správy osobních údajů, které nám poskytnete. Tyto Zásady ochrany osobních údajů Vám pomohou porozumět tomu, jaké informace shromažďujeme, jak jsou používány a s kým mohou být sdíleny.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují postupy SFAFT BV při ochraně osobních údajů a postupy týkající se osobních údajů získaných on-line od uživatelů webové stránky SUBWAY® na: www.subway.cz. SIBV je franšízor pro Českou republiku. Chcete-li si přečíst celé Zásady ochrany osobních údajů pro SIBV a zjistit více o postupech SIBV při ochraně osobních údajů, navštivte stránky se Zásadami ochrany osobních údajů, které se nachází na: http://www.subway.com/FranchisorPolicy/frpolicy-cpeng-bv.pdf.

Ve snaze dodržet zákon a v souladu s naším závazkem chránit Vaše osobní údaje, poskytujeme následující, zveřejněné zásady ochrany osobních údajů. Upozorňujeme, že Zásady ochrany osobních údajů neupravují postupy při ochraně osobních údajů používaných nezávislými restauracemi SUBWAY®. Kromě toho tyto Zásady ochrany osobních údajů upravují postupy pro manipulaci s osobními údaji a postupy FWH, DAI, a zbývajícími pobočkami SUBWAY® Group, včetně, ale nejen: SIBV, SSA, SFSC, SPCCV, SSB, SSFSA, SSIPL, a PTSSI, stejně jako SFAFT, SFAFT BV, a FAF Group. SFAFT BV Vám doporučuje, abyste si přečetli Zásady ochrany osobních údajů FWH, DAI a SFAFT, které se nachází na : http://www.subway.com/subwayroot/PrivacyNotice.aspx, které upravují příslušné zásady o postupy při ochraně osobních údajů FWH, DAI a SFAFT. Více informací o on-line ochraně osobních údajů SFAFT BV naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů na: https:///www.subway_cz/ochrana-informaci, které představují veškeré postupy SFAFT BV při ochraně osobních údajů.

2. Souhlas

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny informace získané pro a jménem SFAFT BV, ať už písemně, ústně nebo elektronicky, prostřednictvím kterékoli webové stránky provozované SFAFT BV nebo jejím jménem, včetně, bez omezení: www.subway.cz, společně s jakýmikoli a veškerými budoucími webovými stránkami provozovanými SFAFT BV nebo jejím jménem.

POSKYTNUTÍM OSOBNÍ INFORMACE SFAFT BV, A/NEBO ZPŘÍSTUPNĚNÍM A POUŽÍVÁNÍM TÉTO WEBOVÉS TRÁNKY, SOUHLASÍTE SE SBĚREM, POUŽITÍM A ZVEŘEJNĚNÍM TAKOVÝCH OSOBNÍCH INFORMACÍ ZE STRANY SFAFT BV, V SOULADU SE ZÁSADAMI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK NEBO JAK JE VYŽADOVÁNO ZÁKONEM.

Máte-li otázky ohledně těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo ochrany vašich osobních informací, kontaktujte SFAFT BV na: privacyofficer_cz@subway.com.

3. Souhlas se sdílením a zveřejňováním informací, včetně mezinárodních převodů dat

Kromě souhlasu se Zásadami ochrany osobních údajů, Všeobecnými obchodními podmínkami stejně jakož i příslušnými doplňujícími zásadami, výslovně vyjadřujete souhlas se sdílením osobních informací, které jste poskytli SFAFT BV, jak je zde popsáno. SFAFT BV může sdílet osobní údaje se svými přidruženými společnostmi a/nebo třetími stranami, včetně, ale nejen: SUBWAY® Group, FAF Group, Co-op Group a VPS. SFAFT BV může rovněž sdílet Vaše osobní údaje se společnostmi, které zajišťují služby podpory SFAFT BV, například, ale nejen: zpracovatelé kreditních karet, e-mailové společnosti, webhosting, poskytovatele technické podpory, centra plnění závazků, protože tyto společnosti mohou potřebovat informace o Vás, aby mohly provozovat své různé funkce. Upozorňujeme, že SFAFT BV tyto společnosti nekontroluje, ani SFAFT BV neopravňuje tyto společnosti k použití vašich osobních údajů, které s nimi může SFAFT BV sdílet, jinak, než za účelem, k jakému je SFAFT BV najala. Souhlasíte, že SFAFT BV a ti, s nimiž sdílí Vaše osobní údaje („příjemci“) mohou zveřejňovat a převádět Vaše osobní údaje po celém světě, včetně území a mimo území Spojených států amerických a jejich teritorií, EHS, Kanady a jejích provincií a dalších geografických oblastí, kde působí SUBWAY® Group, za jakýmkoli účelem souvisejícím s činností a programy SFAFT BV.

4. Souhlas s elektronickým oznámením pokud dojde k narušení bezpečnosti

V případě potřeby SFAFT BV nebo příjemce učiní oznámení o neoprávněném přístupu do určitých bezpečnostních systémů a vy souhlasíte, že SFAFT BV, nebo příjemce, tak mohou učinit v případě potřeby nebo dobrovolně zveřejněním oznámení na webové stránce nebo zasláním oznámení na e-mailovou adresu, kterou má SFAFT BV nebo příjemce u vaší osoby zaznamenanou, v dobré víře a na základě rozhodnutí SFAFT BV nebo příjemce. Souhlasíte, že oznámení zaslané Vám bude sloužit jako oznámení jakékoli osobě, za níž jednáte a souhlasíte, že takové oznámení této osobě předáte.

5. Naše použití Vašich osobních informací a Typ osobních informací, které můžeme shromažďovat

Vaše osobní údaje používáme k tomu, abychom usnadnili poskytnutí Vámi požadovaných služeb. Naše Zásady ochrany osobních údajů jsme sestavili tak, abyste byli dostatečně informováni ohledně použití Vašich osobních informací.

 

Osobní informace je definovaná jako jakákoli informace týkající se osobních a věcných poměrů identifikovaného nebo identifikovatelného jedince. Identifikovatelná osoba je osoba, kterou lze identifikovat, přímo či nepřímo, pomocí čísla sociálního zabezpečení a/nebo identifikačního (rodného) čísla (dále „SSN/IN“) nebo jednoho či více faktorů specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Osobní informace musí zahrnovat, ale nejen: jméno (celé jméno nebo iniciály křestního jména a příjmení), jméno za svobodna, přezdívku, e-mailovou adresu, adresu bydliště, PSČ, telefon domů, číslo mobilního telefonu, datum narození, číslo sociálního zabezpečení a/nebo identifikační číslo, fotku (zejména obličeje nebo jiných identifikačních znaků, např. barvy očí, pokožky a vlasů, mateřských znamének, tetování, jizev) a video nebo nahrávku hlasu, finanční údaje a informace související se zaměstnání, např.: osobní informace, které lze najít v životopisech, žádostech, informacích pro ověření zázemí nebo v referencích od zaměstnavatelů.

SFAFT BV přijme opatření pro zachování důvěrnosti Vašeho ČSZ/RČ za účelem ochrany Vašeho SSN/IN před nezákonným zveřejněním a omezení přístupu k Vašemu ČSZ/RČ SFAFT BV nezpřístupní Vaše SSN/I.N široké veřejnosti, nevytiskne Vaše ČSZ/RČ na jakoukoli kartu, nebude vyžadovat zadání Vašeho ČSZ/RČ pro zpřístupnění některých produktů nebo služeb, nebude přenášet Vaše ČSZ/RČ přes internet, pouze v případech zabezpečeného připojení nebo zašifrování Vašeho ČSZ/RČ ani nebude vyžadovat Vaše ČSZ/RČ za účelem povolení přístupu na naše webové stránky.

 

Neosobní informace je informace, která je již předmětem veřejného zájmu nebo povědomí. Informace o obchodním kontaktu musí zahrnovat, ale nejen: obchodní název, sídlo, telefonní číslo a v některých informacích nejsou považovány za osobní informace.

 

NESHROMAŽĎUJEME CITLIVÉ ÚDAJE

 

Citlivý údaj je informace, která může zahrnovat, ale nejen, pohlaví jednotlivce, rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské vyznání, členství v odborech, stav veterána, fyzické nebo duševní zdraví, postižení, sexuální orientaci nebo trestné (či domnělé) aktivity, soudní řízení či usvědčení. Nikdy nebudeme shromažďovat citlivé údaje s výjimkou případů požadavků odpovídajících afirmativním akcím.

6. Shromažďujeme osobní informace, které nám poskytnete

SFAFT BV nebude shromažďovat osobní informace zákazníka, pokud zákazník kontaktuje SFAFT BV přímo. Za účelem adekvátního řešení obav zákazníků mohou být Vaše osobní informace sdíleny s našimi přidruženými společnostmi v rámci FAF Group, SUBWAY® Group, rozvojových pracovníků (“DA”) SUBWAY® a franšíz SUBWAY®. Rozvojoví pracovníci SUBWAY® jsou nezávislí dodavatelé SUBWAY® Group. Rozvojoví pracovníci SUBWAY® pomohou s: franšízovými prodeji, umístění stránek, řešení potřeb franšízového pronájmu, zajištění provozní asistence, souvisejících administrativních funkcí a školení franšíz v geografické oblasti DA. Nedodání nezbytných informací SUBWAY® Group, SUBWAY® DA, FAF Group, a/nebo třetí straně – poskytovateli služby, nám může bránit v řádném vyřešení problémů zákazníka.

Držitelé věrnostních karet SUBWAY® a dárkových karet SUBWAY® (souhrnně „karta SUBWAY®“) mohou dobrovolně zaregistrovat své karty prostřednictvím www.mysubwaycard.com. Náš poskytovatel služeb – třetí strana – shromažďuje osobní údaje na dobrovolné bázi. Tato informace se používá jako součást programu Ztracená/Ukradená karta. Pokud si nepřejete při používání karty SUBWAY® dostávat propagační materiály, aktualizujte své nastavení na www.mysubwaycard.comPŘI REGISTRACI KARTY SUBWAY® MUSÍTE BÝT STARŠÍ TŘINÁCTI (13) LET.

Například si můžete zvolit způsob komunikace, a to některým z následujících způsobů:

 • Služby předplatného, např. e-mail a newslettery.
 • Registrace uživatele, např. přístup na www.subwaymobi.com nebo www.subwaykids.com, členských nebo neveřejných členských stránek.
 • Informace o finančních transakcích, např. objednávka z http://shop.subway.com/ provozované Franchise Shipping Center Company, Inc. (“FSC”).

· Zadání objednávky nebo registrace karty SUBWAY prostřednictvím našich poskytovatelů služeb – třetích stran, IPC a/nebo VPS na: www.mysubwaycard.com, Subway Express™, www.tellsubway.com a www.subwaycatering.com, provozované VPS.

 • Propagační akce.
 • Průzkumy a/nebo hlasování.

Po zadání Vašich osobních údajů týkajících se výše uvedeného, SUBWAY® Group, nebo naši poskytovatelé služeb – třetí strany, jsou smluvně zavázáni poskytnout stejnou úroveň záruk týkajících se důvěrnosti a zabezpečení Vašich osobních informací, stejně jako mají povolený dohled, monitorování a audit poskytovaných služeb. SFAFT BV neprozradí ID uživatele a hesla nikom, interně ani externě. Upozorňujeme, že při účasti v propagační akci Vás SFAFT BV vyzve k seznámení se s Oficiálními pravidly propagační akce a Zásadami ochrany osobních údajů, specifickými pro danou propagační akci.

7. Uživatelé internetu - cookies, adresa internetového protokolu (IP), souhrnné informace

 

Cookies – Kromě osobních údajů využíváme na některých webových stránkách zařízení ke sběru dat, tzv. „cookies“, pomocí nichž analyzujeme tok našich webových stránek a měříme efektivitu reklamy. Cookies jsou informace, které webové stránky odesílají během prohlížení webových stránek na pevný disk návštěvníka, takže si webové stránky následně pamatují, kdo jste. Cookies zpravidla obsahují název domén, z níž pochází, „životnost“ cookie a hodnotu, zpravidla náhodně generované unikátní číslo. To nám pomáhá zajistit Vám dobrou zkušenost při procházení našich webových stránek a zlepšovat naše webové stránky a služby.

Několik důležitých věcí o cookies, které byste měli vědět:

 • Nabízíme určité funkce, které jsou k dispozici pouze při použití cookies.
 • Cookies používáme k zajištění lepších zkušeností se stránkou.
 • Většinu cookies tvoří „relační cookies“, což znamená, že na konci relace se automaticky smažou z Vašeho pevného disku.
 • Na některých stránkách webových stránek se můžete setkat se soubory cookies třetích stran, nad nimiž nemáme kontrolu. (Např. pokud si prohlídnete stránku vytvořeno jiným uživatelem, může na ní být soubor cookie umístěný danou webovou stránkou.)

Podrobné informace o cookies a způsobu použití na naší webové stránce naleznete v části Cookies na: http://www.subway.com/cookiepolicy/cp-cz.pdf.

 

Deaktivace/Aktivace cookies– Máte možnost cookies povolit nebo zakázat, a to prostřednictvím úpravy nastavení ve Vašem prohlížeči. Nicméně pokud cookies deaktivujete, nebudete moci používat všechny interaktivní funkce naší stránky. Další informace o deaktivaci nebo blokování cookies naleznete v našich Zásadách na stránce: http://www.subway.com/cookiepolicy/cp-cz.pdf.

 

Web Beacon – Technologie rovněž nazývaná webový tag nebo pixelový tag nebo čistý GIF. Pixelové tagy nebo průhledné soubory GIF používáme ke správně našich on-line reklamních a propagačních akcí. Tyto tagy shromažďují anonymní (ne osobně identifikovatelné) informace, které reklamy a propagační akce přivádí uživatele na naše webové stránky. Jak s použitím cookies, tak i technologie tagů, jsou informace, které shromažďujeme a sdílíme, anonymní a nejsou osobně identifikovatelné. Neobsahují Vaše jméno, adresu, telefonní číslo ani e-mailovou adresu.

Při použití v kombinaci s cookies je technologie web beacon často grafickým snímkem, zpravidla ne větším než 1 pixel x 1 pixel, který je umístěný na webové stránce nebo v e-mailu, který se používá k monitorová uživatele navštěvujícího webovou stránku nebo odesílajícího e-mail. Kód HTML pro body technologie web beacon směřuje na stránku, aby získala snímek a současně předala informaci jako je IP adresa počítače, do kterého se snímek dostal, čas zobrazení technologie web beacon, typ prohlížeče, který přijal snímek a již dříve nastavené hodnoty cookies.

Technologii web beacon zpravidla používá třetí strana ke sledování aktivit na stránce. Technologii web beacon lze detekovat zobrazením zdrojového kódu webové stránky a vyhledání jakýchkoli tagů IMG, které se nahrávají z jiného serveru než zbytek stránky. Vypnutí cookies v prohlížeči zabrání technologii web beacon sledovat aktivitu uživatele. Funkce web beacon i nadále zaznamená anonymní návštěvu, ale unikátní informace o uživateli nebudou zaznamenány.

 

Adresa internetového protokolu (IP) – Adresa internetového protokolu (IP) souvisí s připojením Vašeho počítače k internetu. SFAFT BV může použít Vaši IP adresu k diagnostice problémů se serverem SFAFT BV, ke správě webové stránky a udržování kontaktu s Vámi během procházení webové stránky. IP Vašeho počítače může být také použita k získání informací založených na vaší navigaci na webové stránce. SFAFT BV nespojuje IP adresy s jakýmikoli osobními informacemi.

 

Souhrnné informace – používají se k změření návštěvníkova zájmu a použití různých částí webové stránky a různých programů, které SFAFT BV spravuje. SFAFT BV se spolehne na souhrnné informace, které Vás neidentifikují, např. statistické a navigační údaje. S těmito souhrnnými informacemi může SFAFT BV provádět statistické a jiné souhrnné analýzy chování návštěvníků. I když může SFAFT BV sdílet tyto souhrnné informace s třetími stranami, žádná z informací neumožní nikomu, aby Vás identifikoval, nebo o Vás zjistil cokoli osobního.

8. Soulad s Digital Advertising Alliance

FAF Group využívá platformu Evidon za účelem zajištění souladu se samoregulačním programem pro on-line behaviorální reklamy spravovanou Digital Advertising Alliance (DAA) (http:///aboutads.info). V rámci této služby jsou někdy on-line reklamy a webové stránky FAF Group vybavené ikonami, které zákazníkům pomáhají porozumět tomu, jak jsou jejich data používána a nabízí zákazníkům, kteří chtějí více kontroly, možnosti volby. Seznam našich reklamních partnerů může být čas od času aktualizován. Chcete-li ukončit reklamu na internetu od všech společností, které jsou členy DAA, navštivte http://www.aboutads.info/choices/.

9. Behaviorální reklama na bázi zájmu/on-line

Na některých stránkách můžeme dovolit reklamním partnerům – třetím stranám – nastavit webové nástroje pro sledování (tj. cookies a technologii web beacon), aby shromažďovaly anonymní, neosobní neidentifikovatelné informace týkající se Vašich aktivit na těchto stránkách (tj. Vaše IP adresa, navštívené stránky, denní doba). Takové informace, které shromáždíme, můžeme rovněž sdílet s reklamními partnery – třetími stranami. Tito reklamní partneři mohou použít tyto informace (a podobné informace shromážděné z ostatních webových stránek) k účelu zajištění budoucích cílených reklam pokud navštívíte ostatní (ne SUBWAY®) stránky v rámci jejich sítí. Tento zvyk se zpravidla nazývá „zájmově orientovaná reklama“ nebo „on-line behaviorální reklama“.

Stránky naší webové stránky, které shromažďují informace, které mohou takoví reklamní partneři použít pro cílenou reklamu, mohou být identifikován prostřednictvím odkazu AdChoices na stránce.

 

Neúčast (stránky). Nechcete-li, aby Vaše procházení takových stránek bylo použito k účelům cílené reklamy, můžete kliknout na odkaz AdChoices a zrušit účast v takovém použití ze strany uvedených reklamních partnerů. I když se této služby nezúčastníte, můžeme i nadále shromažďovat neosobní neidentifikovatelné informace týkající se aktivit na stránce a použít je pro necílené reklamní účely jak je pospáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

 

Neúčast (reklama). Reklamy na stránkách třetích stran, které obsahují odkaz AdChoices a které odkazují na tyto Zásady ochrany osobních údajů, mohou být směřovány na vás na základě anonymních, neosobních, neidentifikovatelných údajů shromážděných v průběhu času a na různých stránkách reklamními partnery. Tyto reklamy nabízí mechanismus pro nepoužití těchto informací pro účely cílené reklamy. I když se z této služby vyvážete, můžeme i nadále shromažďovat a používat informace z reklam pro necílené reklamní účely, např. určení efektivity reklam.

10. Děti a sběr údajů

Tato webová stránka není cílená na děti mladší třinácti (13) let. Chápeme, že se nás mohou pokusit kontaktovat děti a tak nám mohou dobrovolně poskytnout osobní údaje. Jste-li dítě mladší třinácti (13) let, NEUVÁDĚJTE na této webové stránce žádné osobní údaje o sobě, aniž byste nejprve získali souhlas svých rodičů nebo opatrovníků.

Ochrana osobních údajů dětí je pro SFAFT BV velmi důležitá. SFAFT BV, dceřiná společnost SUBWAY® Group, jejíž servery se nachází ve Spojených státech amerických, dodržuje Zákona na ochranu osobních údajů dětí v USA („COPPA“). Federální obchodní komise (“FTC”) má pravomoc vydávat předpisy a vymáhat uplatnění COPPA, která se vztahuje na webové stránky a on-line služby provozované za komerčními účely, a sběr osobních údajů od dětí mladších třinácti (13) let. COPPA vysvětluje, co musí provozovatel webové stránky do svých Zásad ochrany osobních údajů zahrnout, jaké zodpovědnosti provozovatel stránek má na ochranu soukromí a on-line bezpečnosti dětí, včetně omezení na marketing na ty, kteří jsou mladší třinácti (13) let, rovněž vyžaduje, abychom informovali rodiče a/nebo opatrovníky, jak shromažďujeme, používáme a zveřejňujeme osobní informace dětí mladších třinácti (13) let, stejně jak získat ověřitelný souhlas rodiče, aby děti mohly používat některé funkce webové stránky. SFAFT BV vědomě nedovolí nikomu mladšímu třinácti (13) let, aby nám přes internet poskytnul jakékoli osobní údaje (např. jména, e-mailovou adresu a telefonní číslo). Pokud dítě poskytne SFAFT BV osobní údaje bez souhlasu rodiče, žádáme rodiče takového dítěte, aby kontaktovali pracovníka SFAFT BV z oddělení ochrany osobních údajů na: privacyofficer_cz@subway.com, nebo pracovníka SUBWAY® Group z oddělení ochrany osobních údajů na: privacyofficer@subway.com. Vyvineme maximální úsilí, abychom z našich serverů údaje dítěte okamžitě vymazali. Upozorňujeme, že když používáme výraz „rodič“, míníme tím i opatrovníky.

11. Shromažďování a použití osobních údajů současných a potenciálních SUBWAY®

Jestliže se tak rozhodnete, můžete prostřednictvím www.subway.com podat elektronickou žádost, v níž budete žádat o to, abyste byli zvažování jako potenciální franšízant SUBWAY® . Podáním elektronické žádosti souhlasíte s tím, že můžeme sdělovat vaše osobní údaje svým sesterským společnostem v rámci skupiny SUBWAY® Group, jejich rozvojovým pracovníkům, jiným sesterským společnostem skupiny SUBWAY® Group a třetím stranám – poskytovatelům služeb – v rámci jejich zvážení vaší žádosti a proto, aby jim tyto napomáhaly při jejich úsilí o marketing franšízy. Informace z vašeho online formuláře se stanou součástí jakékoli žádosti o franšízu, kterou možná později předložíte. Vyžadujeme od svých sesterských společností v rámci skupiny SUBWAY® Group a od jejich rozvojových pracovníků, aby respektovali zvyklosti společnosti SFAFT BV v oblasti ochrany soukromých údajů a aby vaše osobní údaje nepoužívali pro jiné účely než k provedení našich pokynů.

Osobní údaje jakéhokoli potenciální franšízanta zaslané na www.subway.cz jsou uložené na serveru, který se nachází v polském městě Szczecin. Server je spravován třetí stranou, společností Seidel Consulting se sídlem v polské Poznani. Informace o tomto serveru lze sdílet s:

 • SIBV, franšízor systému SUBWAY®. SIBV si ponechá informace ve formě záznamu všech údajů pro danou geografickou oblast. SIBV se nachází v Amsterodamu, Nizozemí.
 • DAI, majitel a licencor systému SUBWAY® sídlí v Milford, Connecticut, USA.
 • FWH, který provozuje společnost orientovanou na poskytování služeb pro a jménem systému SUBWAY® prostřednictvím zajištění základních služeb, sídlí v Milford, Connecticut, USA.
 • Relevantní pracovníci pro vaši geografickou oblast.
 • Subway Real Estate, LLC (“SRE”), se sídlem v Milford, Connecticut, USA, stejně jako její leasingové pobočky pro danou geografickou oblast.

SFAFT BV a její dceřiné společnosti uchovají vaše osobní údaje pouze po nezbytně dlouhou dobu ke splnění účelu, k němuž byly shromážděny a dodržení platných zákonů. Váš souhlas s takovým účelem zůstane platný i po ukončení našeho vzájemného vztahu.

Webové stránky www.subway.cz jsou umístěné na webovém serveru zajištěném home.pl, se sídlem v polském Szczecin, a spravované Seidel Consulting, se sídlem v polské Poznani. Obsah www.subway.cz včetně aktualizací obsahu pro spotřebitele, je spravován společnostmi Seidel Consulting a SFAFT BV. Když kliknete na odkazy Kontaktujte nás, Žádost o brožuru, Vlastní franšíza a Přihlášení se na stránky, jste automaticky přesměrováni na webovou stránku SUBWAY® www.subway.com, na které vyplníte a odešlete formulář, který bude zaslaný přímo do databáze vedení SUBWAY® v USA. Doménu s názvem subway.cz vlastní Doctor's Associates Inc.

Poté co se stanete franšízantem SUBWAY®, vyjadřujete souhlas s tím, že pobočka SFAFT BV, SUBWAY® Group, zveřejní dřívější nebo minulé kontaktní údaje fanšízanta včetně osobních údajů v dokumentu Zpřístupnění po dobu jednoho (1) roku po opuštění systému, jak je vyžadováno zákonem, pokud se nedohodnete jinak. V případě přání, že nechcete aby, vaše údaje byly zveřejněny nebo chcete provést jejich opravu či změnu když prodáváte nebo předáváte obchod SUBWAY® nebo opouštíte systém SUBWAY®, kontaktujte pracovníka SFAFT BV na: privacyofficer_cz@subway.com nebo pracovníka SUBWAY® Group na: privacyofficer@subway.com, a to písemně, buď e-mailem nebo doporučeným dopisem. Poštovní adresu pracovníka SFAFT BV a/nebo pracovníka SUBWAY® naleznete v části níže – Kontaktní informace.

12. Mobilní informace

Osobní údaje můžete odeslat prostřednictvím svého mobilního telefonu, smartphonu a tabletu. Pokud používáte jakékoli produkty s aktivovanou lokalitou, odesíláte nám informace o lokalitě. SFAFT BV tyto informace neuchovává ani nepoužívá za jiným účelem než je poskytnutí požadované služby. Například, mobilní produkt může využít GPS k vyhledání nejbližší restaurace, jak jste sami požádali. Funkce aktivované lokality lze kdykoli vypnout a vy tak máte kontrolu nad svojí účastí.

SFAFT BV používá ke komunikaci a interakci se svými zákazníky řadu nových technologií a sociálních médií. Tyto webové stránky a mobilní aplikace zahrnují oblíbené sociální sítě a média, např. Twitter a Facebook. Pokud zveřejňujete nebo dostáváte aktualizace z www.twitter.comwww.facebook.com, a ostatních sociálních sítí, prostřednictvím SMS ze svého bezdrátového telefonu, poskytovatel vaší bezdrátové služby Vám může naúčtovat každou textovou zprávu, kterou odešlete a přijmete. Ohledně ceníků se musíte obrátit na poskytovatele, neboť ceny lišit. Použití sociálních sítí třetích stran, např. Twitter a Facebook je upraveno zásadami ochrany osobních údajů těchto webových stránek. SFAFT BV neshromažďuje ani neukládá informace o vašem přihlášení a dalších osobně identifikovatelných údajů pro Twitter, Facebook a další sociální sítě, nicméně do vašeho telefonu mohou být prostřednictvím jejich webových stránek uloženy informace o relaci nebo cookies.

 

Mobilní informace, které shromažďujeme

 • Aktivované mobilní aplikace mohou používat cookies nebo technologii beacon a ostatní způsoby k úpravě Vašich zkušeností při surfování. Více informací naleznete na webové stránce SFAFT BV, v části Zásady ochrany osobních údajů.
 • Některé mobilní aplikace využijí Google Analytics (nebo podobný nástroj), který nám pomáhá lépe sloužit našim zákazníkům prostřednictvím zlepšených produktů, služeb a revizí mobilních aplikací. Tak shromážděná informace Vás SFAFT BV neidentifikuje. Nicméně nám umožní anonymně zjistit, které služby a funkce v rámci aplikace používáte nejvíce, stejně jako typ zařízení a hardware, zemi a jazyk stahování.
 • Použití služeb třetí strany, např. sociálních sítí (tj. Facebook a Twitter) je upraveno zásadami na ochranu osobních údajů. SFAFT BV neuchovává ani nezaznamenává Vaše přihlašovací údaje nebo jiné osobně identifikovatelné informace týkající se těchto služeb, nicméně ukládat lze informace o relaci nebo cookies.

Sdílení mobilních informací

 

 • SFAFT BV nesdílí žádné shromážděné informace s třetími stranami, a to s následujícími výjimkami:
 • SFAFT BV může uvést některé osobní údaje partnerů – třetích stran, které poskytují služby zásadní pro vaše používání mobilního zařízení.
 • Všechny žádosti jsou odeslány prostřednictvím sítě Vašeho mobilního operátora a Váš operátor k nim může mít přístup. Další informace naleznete v zásadách na ochranu osobních údajů Vašeho operátora.
 • Určité mobilní produkty a služby a výrobci Vám umožní interakci a sdílení informací s ostatními. Například, můžete chtít prostřednictvím aplikace SFAFT BV uveřejnit příspěvek na Twitteru nebo na Facebooku. Obraťte se na výrobce mobilního zařízení nebo produktu nebo developera aplikace a zjistěte, jaké jsou jejich zásady ochrany osobních údajů.

13. Mobilní marketingové propagační akce a reklama

Pokud se účastníte nějaké reklamy nebo marketingové propagační akce, informace, které poskytnete, budou zpracovány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů, specifických pro uvedenou propagační akci, která nesouvisí s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

 

Bezdrátové propagační příležitosti - SFAFT BV může uživatelům a divákům poskytnout možnost zaregistrovat se na speciální propagační akci prostřednictvím textové zprávy a jiných bezdrátových zařízení. Uživatelé musí poskytnout svůj souhlas s přijetím takové informace od SFAFT BV, buď prostřednictvím registrace na naší webové stránce nebo Vašeho bezdrátového zařízení. Propagační příležitosti mohou být poskytovány SUBWAY® Group, FAF Group, a/nebo poskytovateli služeb SFAFT BV – třetími stranami. Požadované informace v rámci on-line registračního procesu mohou obsahovat, ale nejen, číslo telefonu nebo e-mailovou adresu bezdrátového zařízení (pouze je-li to specificky vyžadováno) a název Vašeho mobilního operátora.

Upozorňujeme, že většina bezdrátových přenosů není zabezpečená a existuje větší riziko, že při použití bezdrátového komunikačního zařízení obdrží zprávu nebo osobní údaje neznámá třetí strana.

Uživatelé, kteří se zaregistrují k příjmu bezdrátových služeb, jsou srozuměni a souhlasí, že za všechny zprávy mezi SFAFT BV a uživatelem, uhradí poplatky naúčtované operátorem. Standardní sazby za zprávy budou platit, není-li jinde uvedeno jinak. SFAFT BV, SUBWAY® Group, nebo její pobočky, nenesou za žádných okolností zodpovědnost za poplatky za e-maily nebo textové zprávy, které jsou přičteny uživateli nebo osobě, která má přístup k bezdrátovému zařízení telefonnímu číslu nebo e-mailu uživatele.

 

Ukončení bezdrátových služeb uživatelem – Uživatelé mohou odvolat svůj souhlas s příjmem textových zpráv pro účely marketingových propagačních akcí od SFAFT BV a/nebo jeho poboček, a to následovně:

Uživatel může zrušit jednu nebo více služeb prostřednictvím svého bezdrátového zařízení, kdykoli, pomocí mechanismu poskytovaného SFAFT BV v době, kdy je zpráva odeslána nebo zasláním textové zprávy obsahující "STOP", "KONEC", "ZRUŠIT", "ODEBRAT", "ODHLÁSIT" nebo "UKONČIT". SFAFT BV ukončí registraci uživatele na aktuální bezdrátové službě zaslané uživateli. Jakékoli z těchto slov následující po slově "VŠE" v žádosti uživatele o ukončení zruší všechny registrované služby uživatele u SFAFT BV. Pokud se uživatel odhlásí z jedné nebo všech služeb SFAF BV prostřednictvím svého bezdrátového zařízení, služba bude ukončena okamžitě a zruší se předchozí přihlášení uživatele.

 

Použití informací - SFAFT BV nepoužije číslo bezdrátového telefonu, e-mailovou adresu nebo jiné informace zaslané v rámci marketingových propagačních akcí k jinému účelu než poskytnutí požadovaných služeb, pokud Vás předem neinformujeme o jiném použití. Nebudeme sdílet žádné osobní informace s poskytovateli služeb – třetími stranami, pokud s takovým sdílením nebudete souhlasit.

14. Předání příteli – Doporučení přítele

Můžete použít funkci odkazování (buď na webové stránce, v e-mailu, banneru nebo jiném způsobu komunikace) k informování přítele o webové stránce nebo propagační akci SFAFT BV. SFAFT BV může použít jakoukoli e-mailovou adresu zadanou při použití této funkce doporučení k zaslání úvodního e-mailu i těch následujících s informacemi o dané propagační akci, produktu nebo službě, o kterou se Váš přítel může zajímat.

15. Zrušení e-mailů s aktualizacemi

Můžete mít příležitost zvolit si příjem e-mailové komunikace od SFAFT BV. SFAFT BV Vám zašle e-mail pouze pokud se rozhodnete je přijímat. Pokud se rozhodnete přijímat e-mailovou komunikaci, SFAFT BV vám zašle pouze příležitostné aktualizace o nových doplněních webové stránky, stejně jako o speciálních nabídkách a propagačních akcích, kterých byste se mohli chtít zúčastnit. Pokud se kdykoliv rozhodnete, že tento typ komunikace od SFAFT BV nechcete dostávat, můžete odběr zrušit, a to kliknout na odkaz odhlášení ve spodní části kteréhokoli e-mailu od SFAFT BV, aktualizovat kontaktní údaje na svém účtu nebo kontaktovat pracovníka SFAFT BV na: privacyofficer_cz@subway.com.

16. Sdílení osobních údajů

SFAFT BV neprodává osobní údaje třetím stranám. Osobní údaje můžeme sdílet s poskytovateli služeb, konzultanty a pobočkami a to pro naše interní obchodní účely. S výjimkou případů popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů nebude SFAFT BV sdílet osobní údaje s třetí stranou, s výjimkou žádostí zákazníka, souhlasu s takovým zveřejněním nebo je-li zveřejnění požadováno zákonem.

Osobní údaje můžeme sdílet s našimi poskytovateli služeb, konzultanty a sesterskými společnostmi, a to pro interní účely naší společnosti. S výjimkou případů popsaných v těchto zásadách ochrany osobních údajů, SIBV nebude sdílet osobní údaje s třetí stranou, pokud se takové sdílení nezakládá na žádosti zákazníka, jeho svolení k postoupení údajů, anebo pokud není postoupení jeho údajů požadováno nebo dovoleno zákonem. SFAFT BV si vyhrazuje právo postoupit osobní údaje třetí straně, pokud to vyžaduje nebo dovoluje zákon, předpis, příkaz k domovní prohlídce, úřední obsílka nebo soudní příkaz. SIBV si rovněž vyhrazuje právo zveřejnit a/nebo předat osobní údaje třetí straně v případě navrhované nebo realizované koupě, prodeje, pronájmu, sloučení podniků, fúze nebo jakéhokoliv jiného typu akvizice, nakládání s nebo financování celé nebo jakékoliv části SIBV nebo kteréhokoliv z podniků, aktiv nebo akciových podílů SIBV nebo její divize tak, aby franšízant nebo rozvojový pracovník obdrželi od třetí strany i nadále stejné produkty a služby.

Osobní údaje, které poskytnete SFAFT BV, jsou považovány za majetek společnosti a mohou být zveřejněny a/nebo předány třetí straně za účelem navrhovaného nebo skutečného nákupu, prodeje, pronájmu, fúze nebo jakéhokoli jiného typu akvizice, návrhu nebo financování všech nebo některé části SFAFT BV nebo její divize, aby zákazník i nadále dostával stejné produkty a služby od třetí strany.

I když vyvíjíme maximální úsilí k zachování ochrany osobních údajů uživatele, vyhrazujeme si právo předat osobní údaje třetí straně, a to za určitých omezených podmínek, zejména: dodržování zákona, směrnic, záruky, soudního řízení, soudního příkazu nebo jak je vyžadováno zákonem, za účelem našich zásad nebo smluv, k výběru dlužných částek, ochraně uživatelů před podvodným použitím, je-li bezpečnost ohrožena, dle toho jak stanoví SFAFT BV nebo je-li to nutné k zajištění, provedení nebo obraně právních závazků. Kromě toho, čas od času, mohou být některé záznamy zkontrolovány z bezpečnostních důvodů, např. k vyhledání neschválené aktivity na webové stránce. V takových případech budou s úřady činnými v trestním řízení sdíleny datové záznamy, IP adresy, aby bylo možné identifikovat uživatele v rámci vyšetřování nezákonných aktivit.

17. Bezpečnost

Vaše osobní údaje se budeme snažit chránit s použitím fyzických, elektronických, bezpečnostních či procedurálních opatření přiměřených citlivosti informací, které máme pod kontrolou. Tato opatření zahrnují bezpečnostní opatření s cílem ochránit osobní informace před ztrátou či krádeží, jakož i před neoprávněným přístupem, zveřejněním, kopírováním, použitím a úpravou.

V současné době naše webové stránky využívají řadu různých bezpečnostních opatření navržených k ochraně osobních údajů uživatelů jak uvnitř, tak i vně SIBV, včetně použití kódovacích mechanismů (např.Secure Socket Layers neboli SSL), ochranu pomocí hesla a další bezpečnostní opatření, která mají zabránit neoprávněnému přístupu k vašim osobně identifikovatelným údajům. To napomáhá udržení důvěrnosti, soukromí a integrity vašich transakcí a napomáhá při ochraně vašich důvěrných informací – jako jsou např. čísla vašich kreditních karet, online formuláře a finanční údaje - před ztrátou, zneužitím, zachycením a počítačovým pirátstvím.


Phishing – Krádež a aktivity, které jsou v současnosti známé jako „phishing“ SFAFT značně znepokojují. Proto je zabezpečení informací, které je pomáhá chránit před krádeží, naší největší prioritou. Nikdy nežádáme, a nebudeme žádat, informace o Vaší kreditní kartě, čísle Vašeho účtu, hesle pro přihlášení, číslu sociálního zabezpečení nebo národní identifikační čísla v nezabezpečené e-mailové nebo telefonické komunikaci. Více informací o phishingu naleznete na webové stránce Federální obchodní komory http://www.consumer.ftc.gov/articles/0003-phishing.

18. Uložení, uchování a přesnost osobních údajů

K ochraně Vašich osobních údajů před ztrátou, neoprávněným použitím, úpravou, zveřejněním nebo jiným zneužitím přijímáme veškeré dostupné kroky. SFAFT BV si uchová Vaše osobní údaje pouze tak dlouho, jak bude nezbytné pro účely, k nimž byly získány a dodržení všech platných zákonů. Váš souhlas s takovými účely zůstane platný i po ukončení našeho vzájemného vztahu.

SFAFT BV může uložit Vaše osobní údaje v naší pobočce, FWH, databázích, které se nachází ve Spojených státech a/nebo jiných zemích mimo území EHS. Kromě toho, někteří z našich poskytovatelů služeb, mohou mít sídlo v USA nebo jiných zemích mimo území EHS a budou podléhat zákonům místní jurisdikce. V důsledku toho, za určitých okolností, USA a ostatní cizí vlády, soudy, orgány činné v trestním řízení nebo regulační úřady mohou být oprávněny k přístupu k osobním údajům shromážděným SFAFT BV..

19. Přístup, kontrola a aktualizace údajů o Vás 

Ohledně přístupu, opravy nebo smazání Vašich osobních údajů kontaktujte pracovníka pověřeného správou osobních údajů SFAFT BV. V případě potřeby pracovník pověřený správou osobních údajů SFAFT BV kontaktujte další osobu, která mu pomůže splnit Vámi požadovaný úkol. Společnost SFAFT BV si chce být jistá, že v našich máme pouze nejpřesnější a nejaktuálnější osobní údaje. Pracovníkovi pověřenému správou osobních údajů můžete při aktualizaci svých údajů napsat e-mail na: privacyofficer_cz@subway.com. SFAFT BV přijme za účelem ověření Vaší identity a udělením přístupu nebo provedením změn ve Vašich osobních informacích přiměřená opatření.

20. Pracovník SFAFT BV pověřený správou osobních údajů – kontaktní údaje

V případě jakýchkoliv otázek neb stížností kontaktujte prosím pracovníka pověřeného správou osobních údajů SFAFT BV a/nebo pracovníka pověřeného správou osobních údajů SUBWAY® na:

Pracovník pověřený správou osobních údajů SFAFT BV,
c/o Subway Franchisee Advertising Fund Trust B.V.
Pražská kancelář
Gymnastická 2418/2
169 00 Praha
Tel. číslo: 420-233-310-135 nebo bezplatná linka: 800-700-498 
E-mail: privacyofficer_cz@subway.com

Pracovníka pověřeného správou osobních údajů SUBWAY® Group lze kontaktovat na:

Pracovník pověřený správou osobních údajů SUBWAY® Group
c/o Franchise World Headquarters, LLC
325 Bic Drive
Milford, CT, 06461
USA
Tel. číslo: (203) 877-4281 nebo bezplatná linka: 1-800-888-4848
Fax: (203) 783-7479
E-mail: privacyofficer@subway.com

Nebo si můžete stáhnout náš Formulář žádosti o osobní údaje: http://www.subway.com/subwayroot/InfoRequestForm.pdf.

Vaši záležitost budeme řešit a jakýkoliv problém se pokusíme vyřešit.

21. Odkazy na stránky, které nejsou vlastnictvím SFAFT BV a na stránky třetích stran

Vezměte prosím na vědomí, že internetové stránky www.subway.com mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které pro vás mohou být užitečné, případně obsahovat užitečné informace. SFAFT BV nemá vliv na tyto stránky nebo jejich praxi ochrany soukromí, která může být odlišná od praxe internetových stránek www.subway.com. Zásady ochrany soukromí společnosti SFAFT BV nemohou být platné a neplatí pro externí webové stránky. Neschvalujeme webové stránky třetích stran a rovněž ani nečiníme žádná prohlášení ohledně těchto webových stránek třetích stran. Osobní údaje, které se rozhodnete předat třetím stranám, které s námi nejsou v žádném vztahu, nejsou zastřešeny zásadami ochrany osobních údajů SFAFT BV. Před poskytnutím svých osobních údajů doporučujeme informovat se o zásadách ochrany osobních údajů každé takové společnosti nebo webových stránek. Některé třetí strany se mohou rozhodnout sdílet své databáze osobních údajů se společností SFAFT BV; toto sdílení se pak řídí zásadami ochrany osobních údajů dané třetí strany.

22. Sociální média a on-line aktivity

SFAFT BV může ke komunikaci a interakci se zákazníky SUBWAY® používat řadu nových technologií a sociálních médií. Mezi tyto stránky a aplikace patří oblíbené sociální sítě, otevřené komunity a další. Aby bylo možné do probíhajícího dialogu zapojit veřejnost, SFAFT využívá platformy třetích stran, včetně, ale nejen sítí Facebook, Twitter a YouTube. Webové stránky a aplikace třetích stran (TPWA) jsou technologie na bázi webu, které nejsou exkluzivně provozované nebo řízené SFAFT BV. Při jednání se SUBWAY® na těchto webových stánkách můžete SFAFT BV nebo třetím stranám odhalit některé osobní údaje. S výjimkou případů použití zaměstnanci SFAFT BV pro účely reakce na specifické zprávy nebo žádosti, nebude SFAFT BV vaše osobní údaje používat, sdílet ani uchovávat.

V tento okamžik má SFAFT BV jeden (1) účet na sociální síti: https://www.facebook.com/subwayceskarepublika

Facebook: Na stránce https://www.facebook.com/subwayceskarepublika zveřejňují zaměstnanci SUBWAY® Group a/nebo FAF Group novinky a ostatní zajímavosti. Máte-li účet na Facebooku nebo se Vám líbí stránka https://www.facebook.com/subwayceskarepublika, můžete komentovat nebo kliknout na možnost „líbí se mi“ u jednotlivých záznamů. Pokud odešlete komentář nebo kliknete na tlačítko „líbí se mi“, osobní údaje zaměstnanci SUBWAY® Group a/nebo FAF Group mohou vidět osobní údaje, autorizovaná zástupce najatý pro správu naší stránky na Facebooku a ostatní návštěvníci Facebooku. Množství viditelných osobních údajů bude záviset na Vašem vlastním nastavení ochrany osobních údajů na Facebooku. Můžete zcela předejít zobrazování jakýchkoli osobních údajů tím, že si nevytvoříte žádný účet, nekliknete na možnosti „líbí se mi“ na Facebooku. Zaměstnanci SUBWAY® Group a/nebo FAF Group neshromažďují, nepoužívají ani nezveřejňují jakékoli osobní údaje návštěvníků, kteří okomentují nebo označí stránku SUBWAY® na Facebooku jako „líbí se mi“. Facebook shromažďuje a hlásí neosobní neidentifikovatelné údaje o aktivitách na stránkách Facebooku. Tato informace je chráněná heslem a k dispozici ji mají pouze zaměstnanci SUBWAY® Group a/nebo FAF Group, členové SUBWAY® Communications a webových týmů a ostatní pověření zaměstnanci, kteří tyto údaje potřebují k výkonu své práce. Zásady ochrany osobních údajů Facebook jsou k dispozici na adrese: http://www.facebook.com/about/privacy/.

Franšízy SUBWAY® mají příležitost sponzorovat své vlastní stránky na Facebooku, účtu Twitter a YouTube. Upozorňujeme, že zásady ochrany osobních údajů jednotlivých stránek franšíz SUBWAY® na stránkách sociálních sítí se nachází na každé individuální stránce franšízy SUBWAY®. Zásady ochrany osobních údajů SFAFT BV neupravují postupy při zpracování osobních údajů na individuálních stránkách franšíz SUBWAY® a jejich individuálních stránkách.

23. Zásady ochrany osobních údajů v Kalifornii (jak je stanoveno Kalifornským občanským zákoníkem, částí 1798.83)

Obyvatel Kalifornie, který poskytl osobní údaje společnosti, s níž navázal obchodní vztah k osobním, rodinným nebo domácím účelům („kalifornský zákazník“) je oprávněn vyžádat si informace o tom, zda společnost předala osobní údaje nějaké třetí straně pro účely přímého marketingu. Obecně řečeno, pokud společnost učiní takové zveřejnění osobních údajů, po převzetí žádosti kalifornského zákazníka, je povinná mu předat seznam všech třetích stran, jimž byly jeho osobní údaje předány během uplynulého kalendářního roku, stejně jako seznam všech kategorií osobních údajů, které byly předány. Nicméně, dle zákona, není společnost povinna poskytnout výše uvedené seznamy, pokud společnost přijme a zveřejnění (ve svých Zásadách ochrany osobních údajů) zásadu o nepředávání osobních údajů zákazníka třetím stranám pro účely přímého marketingu, a to po dobu, kdy společnost tyto zásady využívá a zveřejňuje.

 

24.USA – EU a USA – Švýcarsko - Dodržování zásad „bezpečného přístavu“ (Safe Harbor)

SFAFT, sesterská společnost SFAFT BV, dodržuje požadavky „bezpečného přístavu“ Ministerstva obchodu Spojených států amerických ohledně předávání osobních údajů z Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP“) nebo Švýcarska do Spojených států. SFAFT prošel sebe-certifikací stanoveny Ministerstvem obchodu Spojených států amerických, Evropskou komisí a Švýcarskem ohledně sběru, uložení, převádějí a dalšího zpracování osobních údajů převáděních z Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarska do USA v souladu s Evropskou směrnicí o ochraně osobních údajů z července 1993, upravená v lednu 2008. Principy dodržování zásad “bezpečného přístavu“:

 • Oznámení - jednotlivci musí být informováni o sběru jejich údajů a o tom, k čemu budou tyto údaje využívány;
 • Výběr - jednotlivci musí mít možnost se rozhodnout vyslovit nesouhlas se sběrem údajů a předáváním údajů třetím osobám;
 • Další předání (Předání třetím stranám) - převod dat třetím stranám smí nastat pouze ve prospěch dalších organizací, které dodržují dostatečné principy ochrany dat;
 • Bezpečnost - je třeba vynaložit přiměřenou snahu pro zabránění ztrátě sesbíraných informací;
 • Integrita dat - data musí být relevantní a spolehlivá pro účel, pro který byla shromážděna;
 • Přístup - jednotlivci musí mít přístup k informacím, které jsou o nich uchovávány, a možnost opravovat či vymazávat je v případě, že jsou nepřesné;
 • Prosazení - musí existovat účinné prostředky pro prosazování těchto pravidel.

SFAFT BV může přenášet osobní data, která o vás nashromáždí do jiných zemí než tam, kde byla původně nashromážděna. Tyto země nemusí mít stejné zákony o ochraně osobních údajů jako Česká republika. Při převodu vašich informací mimo území České republiky bude SFAFT BV vaše informace chránit tak, jak je popsáno v těchto zásadách o ochraně osobních údajů.

Další informace o principech Bezpečného přístavu a procesu certifikace jsou uvedeny na adrese: www.export.gov/safeharbor. SFAFT BV, ač neprošla sebe-certifikací v rámci "bezpečného přístavu“, uznává tyto zásady a usiluje o jejich splněn.

Kromě toho, Ministerstvo obchodu Spojených států uvádí seznam všech vyhovujících organizací, který je dostupný na adrese: http://web.ita.doc.gov/safeharbor/shlist.nsf/webPages/safe+harbor+list.

25. Členské země Evropské unie

V rámci účasti SFAFT v Safe Harbor souhlasí SFAFT, pobočka SFAFT BV, s dohodou ohledně řešení sporů vydanou Úřady na ochranu osobních údajů v EU a/nebo Švýcarsku (“EU/Swiss DPA”), která slouží jako nezávislý odvolací orgán („IRM“) pro řešení sporů vyplývajících ze shromažďování, použití a uchovávání osobních údajů předaných členskými státy EU nebo Švýcarska SFAFT, která sídlí ve Spojených státech amerických. Při výběru EU/Swiss DPA coby IRM při řešení sporu, hradí SFAFT nezbytný roční poplatek United States Council for International Business (“USCIB”), který jedná jako důvěryhodná třetí strana jednající za EU/Swiss DPA při řešení sporů týkajících se dodržení zásad ze strany SFAFT v rámci bezpečného přístavu. Máte-li jakékoli dotazy, obavy nebo stížnosti ohledně dodržování Rámce bezpečného přístavu ze strany SFAFT, kontaktujte pracovníka SFAFT na: fafprivacyofficer@subway.com. Rovněž můžete kontaktovat Federální obchodní komisi, a to na: http://export.gov/safeharbor/eg_main_018273.asp nebo e-mailem na: safe.harbor@trade.gov.

26. Vynucení

FAF Group využívá přístup založený na sebehodnocení, aby tak zajistila shodu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a pravidelně ověřuje, zda jsou tyto Zásady ochrany osobních údajů přesně, správně zobrazené, přístupné, závazné a obsahují informace pokrývající Rámec bezpečného přístavu, jak je uvedeno výše.

Jste-li občanem Evropské hospodářské oblasti („EEA“) nebo Švýcarska a máte jakékoli dotazy, obavy nebo stížnosti týkající se dodržování Rámce bezpečného přístavu ze strany FAF Group, kontaktujte příslušného pracovníka FAF Group na: fafprivacyofficer@subway.com, který zkontrolujte dodržování zákona na ochranu osobních údajů ze strany FAF Group, které mohou být vyžadované různými státními, federálními a mezinárodními zákony. Není-li možné stížnost nebo spor vyřešit prostřednictvím interního řízení ve FAF Group, FAF Group souhlasí s řešením sporu u úřadů na ochranu osobních údajů v EU a/nebo Švýcarsku, coby nezávislými rozhodčími (IRM).

27. Mezinárodní zásady ochrany osobních údajů

SFAFT BV, jako sesterská společnost skupiny SUBWAY® Group vám doporučuje, abyste se podívali na zásady ochrany soukromých údajů na: www.subway.com. Chcete-li se informovat o zásadách ochrany soukromých údajů ve vaší zemi, navštivte stránky: http://www.subway.com/subwayroot/exploreourworld.aspx. V horní části stránek klepněte na položku CHANGE COUNTRY nebo REGION, pak přejděte na stránku EXPLORE OUR WORLD.Chcete-li vybrat zemi, klikněte na Název země, přejděte do spodní části stránky a klikněte na položku ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÝCH ÚDAJŮ, pomocí které z