Historie Subway®

Příběh začal ve městě Bridgeport ve státě Connecticut v USA, v létě roku 1965. Jistý Fred DeLuca, ambiciózní sedmnáctiletý absolvent střední školy, hledat způsob, jak vydělat dost peněz k zaplacení školného na vysoké škole. Řešení problému se naskytlo při grilování na zahradě, když se bavil s rodinným přítelem Dr. Peterem Buckem. Dr. Buck navrhl Fredovi, aby si otevřel občerstvení se sendviči. Inspirací byla úspěšná restaurace nabízející sendviče, kterou viděl ve svém rodném městě.
Fred si tedy od Dr. Bucka vypůjčil 1000 dolarů, uzavřeli dohodu a v srpnu roku 1965 společně otevřeli podnik s názvem Pete’s Super Submarines. První rok představoval pro oba mladé podnikatele velkou výzvu a hodně práce. O rok později otevřeli další provozovnu a rychle si uvědomili, že propagace a dobrá reklama jsou klíčovým faktorem k úspěchu v podnikání – třetí provozovna byla proto otevřena v dobré lokaci a funguje dodnes. Název byl později zkrácen z původního Pete’s Super Submarines na Subway® a poprvé bylo představeno známé výrazně žluté logo.
Dalším krokem bylo nastavení obchodního plánu, který by odpovídal systémovým cílům Subway®. Ve snaze tyto cíle splnit, Subway® začal své provozovny franchisovat. Dal tak příležitost ostatním, aby uspěli se svým vlastním podnikem. První franchisa Subway® byla otevřena v Connecticutu v roce 1974. V srpnu roku 1995 slavila síť Subway® 30 let úspěchu a slavnostně otevřela svou 11 000. franchisu.
Co se týče Freda DeLuca, ten svou původní misi dokončil. V roce 1971 obdržel bakalářský titul z psychologie a stal se úspěšným podnikatelem. Fred pevně věří svému přesvědčení, že i cesta se může stát cílem. Svou cestu a úspěch dnes sdílí s tisíci franchisami Subway® po celém světě.
Před jeho smrtí Fred jmenoval svou sestru Suzanne Greco, aby převzala vedoucí značky jako její prezident. Fred zemřel 14. září 2015 ve věku 67 let.